Обгрунтована впевненість у працівниках – запорука успіху компанії

16.11.2019

Одним й найважливіших чинників ефективності роботи певної організації вважаються її співробітники. Не буде перебільшенням стверджувати, що від професіоналізму та особистих рис співробітників великою мірою залежить ефективність бізнесу загалом. Зважаючи на це, сучасні власники компаній приділяють увагу аналізу своїх співробітників, метою якого є виявлення існуючого мікроклімату в колективі та можливість своєчасного реагування на можливі труднощі чи проблеми.

Об’єктивність оцінки – запорука правильних та далекоглядних рішень

Щоб компанія розвивалась правильним шляхом, від керівників очікується своєчасність, обґрунтованість та далекоглядність у прийнятті рішень. В кожній компанії слід приймати безліч різноманітних рішень і певна кількість з них прямим чином відображається на співробітниках. Щоб керівництво мало всебічну інформацію про кожного (або певного) працівника проводиться його комплексна оцінка. На сьогоднішній день існує досить багато методів, застосовуючи які, професіонали мають змогу виявити сильні та слабкі сторони, як окремого співробітника, так і колективу в цілому.

Серед великого різноманіття підходів до процесу оцінювання можна особливим чином виділити оцінку 360 – завдяки їй роботодавець має можливість отримати максимально об’єктивні та неупереджені відомості про певного співробітника. Оцінювання методом 360 полягає у тому, що відбувається опитування максимально широкого кола співробітників, котрі оточують людину відносно якої і проводиться дане дослідження. Чому завдяки опитуванню можна зробити об’єктивні та неупереджені висновки?

3

Досить розповсюдженою є ситуація, коли певний працівник має глибокі теоретичні знання – він (вона) чудово розуміє тонкощі роботи та правила взаємодії зі співробітниками та клієнтами, а от на практиці через певні причини людина не може або навіть не хоче застосовувати свої знання, вміння та навички. В такій ситуації, якщо обмежуватися під час оцінювання лише співбесідою з однією людиною, існує досить значний ризик, що не вийде зробити всебічні та правдиві висновки.

Для чого необхідно проводити комплексну оцінку персоналу? Насправді у цьому є просто-таки велика кількість причин. Перш за все, саме завдяки комплексному оцінюванню можна оприділити, наскільки кваліфіковано людина виконує власні посадові обов’язки, а також, яким чином та якою мірою вона впливає на колектив. Маючи на руках такі відомості, керівнику буде простіше приймати рішення відносно подальшої співпраці з працівником та ефективності його роботи.


Написати коментар